TRÀ BÔNG TUYẾT

Kho hàng: Quận 9
Trọng lượng: 200 g/hộp

1 hộp 200.000 đ
5 hộp 950.000 đ
10 hộp 1.900.000 đ
20 hộp 3.850.000 đ